Lärare sökes

Mikaelgårdens skola söker 7-9 lärare,

i ämnena Eng / Idh / Sv

Är du nyfiken på att arbeta med elever med särskilda begåvningar och längtar efter kreativa utmaningar? Mikaelgårdens waldorfskola är en grundskola och grundsärskola för elever i behov av särskilt stöd. Vi har i nuläget 20 elever från åk 5 till 9 och 13 lärare. Skolan har tillstånd för timplanlös skola. Detta ger lärarna unik möjlighet att arbeta ämnesövergripande efter elevernas behov och kräver noggrann blick på lärandeutveckling och ämnesprogression.

Skolan arbetar i nära samarbete med Mikaelgårdens boenden; HvB och LSS, där många elever bor under veckorna. Mikaelgårdens trädgård, park och inomhusmiljöer har designats för att ge människan möjlighet att må bra, lära och utvecklas i sin takt.

Bemötande och värdegrund på Mikaelgården vill ge eleverna hopp och livsglädje!


Arbetsuppgifter

Vi vill utöka vårt lärarkollegium med legitimerade högstadielärare inom ämnena engelska, idrott eller svenska gärna i kombination med andra ämnen. Du kommer att arbeta i arbetslag och genomför en del av undervisningen i team.


I ditt uppdrag ingår bl.a. att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument, waldorfskolans kursplan och elevens behov och förutsättningar, enskilt såväl som tillsammans med arbetslaget som ni ingår i. Ni samarbetar med övrig personal på skolan för en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal och deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete.


Kvalifikationer

Du är legitimerad lärare, engagerad och är genuint intresserad av waldorf- och specialpedagogik. Du ska ha en god samarbetsförmåga och god förmåga att kommunicera med både elever, kollegor och föräldrar. Du har lätt att möta människor med olika förutsättningar och bakgrunder och har ett specialpedagogiskt förhållningssätt.


Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning

Heltid, deltid möjligt

Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse

Sista ansökningsdag: 2018-03-23


Kontaktperson

Är du intresserad?

Kontakta bitr rektor Jens Papke 073 600 2169