Sjuksköterska och skolkurator sökes

Sjuksköterska och skolkurator 50-75%.

Mikaelgården söker en ny boendesjuksköterska samt skolsjuksköterska med extra kunskap om stödjande samtal.

Mikaelgården bedriver Waldorfskola 1-9 samt elevhem inom både HVB och LSS, för barn och ungdomar.  Våra Eleverna har ofta olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vanligt förekommande diagnoser är ADD, ADHD, Autismspektrumtillstånd, Trots- och Tourettes syndrom.

Vi arbetar utifrån en antroposofisk värdegrund med läkepedagogisk och socialterapeutisk inriktning. Vi erbjuder en terapeutisk miljö för barn som behöver mer än tillfälliga punktinsatser. I verksamheten samverkar den vackra omgivningen, den sociala miljön och de pedagogiska insatserna som en helhet för att ge barnet en god chans till utveckling.

Som medarbetare erbjuds du ett givande arbete i en dynamisk miljö som präglas av ett fokus på ständiga förbättringar, samarbete och respekt för människan. Du får goda möjligheter till fortlöpande kompetensutveckling om neuropsykiatriska diagnoser och läkepedagogik. Det är ett rikt och ansvarsfullt arbete med många spännande utmaningar, där det är av stor vikt att ha en god relation med barnet utifrån en professionell hållning.

Vi önskar att du:  

- är utbildad barnsjuksköterska, distriktsköterska eller skolsköterska

- har en vidareutbildning som kan motivera arbetet som en skolkurator

- har erfarenhet av antroposofiska mediciner och terapier

- erfarenhet av elever med neuropsykiatriska diagnoser

- tar ansvar, är initiativrik och pålitlig

- att du självständigt planerar och organiserar ditt arbete på ett bra sätt

Dina arbetsuppgifter:

Skolsköterskans huvudsakliga arbetsuppgifter är att:

*I rollen som skolsköterska arbetar du tillsammans med elevhälsoteamet för att stödja eleverna att nå målen i skolan. Delta och driva elevhälsoteamet tillsammans med specialpedagog, skolkurator, psykolog och rektor.

* Arbeta hälsofrämjande och elevcentrerat i samarbete med föräldrar och medarbetare.

* Fungera som informatör, stödperson och rådgivare till föräldrar, medarbetare och handläggare vid andra verksamheter, så att elevens behov av hälsovård tillfredsställs.

*  Erbjuda hälsokontroller och vaccinationer enligt socialstyrelsens riktlinjer samt verka för att eleverna erbjuds en god fysisk, psykisk och social skolmiljö.

Boendesköterskans huvudsakliga arbetsuppgifter är att:

*Du ansvarar för att samordna och planera hälso- och sjukvård för den enskilde.

* I rollen som boendesjuksköterska arbetar du tillsammans med barnhälsan som består av läkare, psykolog, finns även tillgång till socionom i form av föreståndare samt arbetsterapeut i from av verksamhetsutvecklare.

*I arbetet ingår även bedömningar gällandemedicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser, uppföljning samt dokumentation enligt gällande lagstiftning. *Som sjuksköterska ansvarar du över att handleda, instruera och delegera medarbetare i boendena.

Skolkurators huvudsakliga arbetsuppgifter är att:

*Som skolkurator ingår du i skolans elevhälsoteam och i samverkan med övriga medarbetare arbetar du med att utveckla skolans arbetsmiljö för eleverna. *Du bidrar till skolans sociala arbete med din psykosociala och sociala kompetens inom elevhälsans arbete på olika nivåer. *Du genomför samtal med elever, föräldrar enskilt och i grupp. *Du ingår som en resursperson vid upprättande och implementering av handlings-planer i värdegrundsarbete och mot mobbning och kränkande handlingar. Vid behov arbetare du med krishantering och konfliktlösning, socialt utrednings/kartläggnings- och behandlingsarbete. *Du ser samverkan med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, fritid och polis som en självklarhet.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och egenskaper. Arbetet passar dig som vill arbeta i team med dina arbetskamrater. Utdrag ur polisregister kommer att begäras före anställning. Vi tillämpar lönesättning utifrån en fast lönestege som följer kollektivavtal.

Antagning och intervjuer sker fortlöpande. Ansökan innehållande ett kort personligt brev, CV och referenshänvisning, eventuella frågor mejlas till: frida.sandberg@mikaelgarden.se