miljö

Välkommen till oss!


Stor omsorg har lagts på utformningen av miljön på Mikaelgården. Det finns gröna parkområden och en biodynamisk trädgård med grönsaker, frukt, blommor och djur. Tillsammans med arkitektur, färgsättning och inredning samverkar de pedagogiska och terapeutiska insatserna till en helhet.

Till grund för denna särskilda omsorg om den yttre miljön ligger övertygelsen om att det som vi upplever med våra sinnen spelar en större roll för vårt psykiska välbefinnande än vi vanligtvis föreställer oss.Årstidernas rytm

Varje veckodag får sin karakteristiska prägel genom de aktuella skol- och fritidsaktiviteterna. Att leva med i årets rytm, som betonas genom allt som sker på Mikaelgården, från matsedelns sammansättning till utformandet av årets fester och högtider, skänker en känsla av att vara buren och inbäddad i ett större sammanhang.

 

Stor omsorg har lagts ned på utformningen av miljön på Mikaelgården

_