VÄLKOMMEN TILL MIKAELGÅRDEN

Här har en miljö vuxit fram för barn som behöver mer än tillfälliga punktinsatser. Vi har en lång erfarenhet av att arbete med barn med särskilda behov.

solros 002 407x258