Just nu söker vi en föreståndare för HVB

Välkommen till Mikaelgården,
en plats där alla får en chans att växa och utvecklas.

Vi är en icke vinstdrivande organisation inom HVB, LSS och skola.

Till Ansökan

FÖRENINGEN MIKAELGÅRDEN ÄR EN ICKE VINSTDRIVANDE OCH IDEBUREN VERKSAMHET.

Verksamheten har som målsättning att hjälpa barn och unga med olika funktionsvariationer att stärka självkänslan och ta till vara och utveckla de egna förmågorna. Här finns såväl boende som Waldorfskola och fritidsverksamhet.

Film om Mikaelgården

Berättelser från Mikaelgården

Det läkepedagogiska sättet att arbeta sätter helheten i centrum där vi har ett salutogent och lösningsfokuserat synsätt som fokuserar på det friska och det som fungerar. På så vis bildar verksamhetens olika delar möjlighet för barnens positiva utveckling genom en trygg yttre och social miljö, där förtydligande pedagogik är en viktig del i att skapa en begriplig vardag.
- Martin Idioeta Fogelqvist, Verksamhetschef

Kommande händelser

No items found.
© 2022 Mikaelgården | Hemsida skapad av inosida webbyrå