Till dig som placerar

Mikaelgårdens boende och skola erbjuder en trygg placering för barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser samt psykisk och social problematik som till exempel skolproblematik. Ett skolhem med lång erfarenhet av att bidra med goda möjligheter till positiv social utveckling, kamrater och slutbetyg i grundskolan genom lågaffektivt bemötande samt tydliga strukturer.    
På Mikaelgården har vi lång erfarenhet av att ta emot och hjälpa barn och ungdomar mellan 7-21 år med olika neuropsykiatriska diagnoser och psykisk problematik, till exempel autism eller autismliknande tillstånd som Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och ADHD eller annan funktionsvariation.
Dessa diagnoser inom autismspektrum, i vissa fall dubbeldiagnoser, kan resultera i såväl psykiatrisk och psykosocial problematik med sociala problem som exempelvis ätstörningar och skolproblematik som till exempel så kallat hemmasittande.  Genom att med vår läkepedagogik i boende inom LSS och HVB samt vår waldorf-inspirerade skola erbjuda en unik och trygg miljö, skapas möjligheter för god hälsa och mående samt en känslo-beteendemässig positiv utveckling. Till exempel deras förmåga att kunna reflektera över sig själv och få ökad rums-och tidsuppfattning, skaffa sig intressen och kamrater, att med stöd av engagerade medarbetare träna sin allmänna dagliga livsföring (ADL) vad gäller hygien och förhållningssätt till matvanor samt ha en fungerande givande skolgång som ger möjlighet till slutbetyg för grundskolan. Lågaffektivt bemötande, tydlig struktur och rutiner i kombination med mycket kreativitet bidrar till detta. Precis som den noga uttänkta vackra miljön där natur, djur och egna biodynamiska odlingar skapar en harmonisk plats som stärker eleven. I samarbete med vårdnadshavare och placerande socialförvaltning sätts en genomförandeplan upp i början av placeringen vilken följs upp kontinuerligt. 

Till dig som placerar inom LSS och HVB 

Mikaelgårdens boende och skola erbjuder en trygg placering för barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser samt psykisk och social problematik som till exempel skolproblematik. Ett skolhem med lång erfarenhet av att bidra med goda möjligheter till positiv social utveckling, kamrater och slutbetyg i grundskolan genom lågaffektivt bemötande samt tydliga strukturer.

Samverkan

För att kunna kartlägga den enskilda individens behov arbetar vi med kontinuerlig samverkan oss vuxna emellan. Mikaelgården förespråkar god samverkan mellan...

Elev med mikroskop

Berättelser från Mikaelgården

Här kan du enkelt navigera på hemsidan

© 2022 Mikaelgården | Hemsida skapad av inosida webbyrå