Samverkan

För att kunna kartlägga den enskilda individens behov arbetar vi med kontinuerlig samverkan oss vuxna emellan. Mikaelgården förespråkar god samverkan mellan...

Elev med mikroskop
Lyssna på texten

För att kunna kartlägga den enskilda individens behov arbetar vi med kontinuerlig samverkan oss vuxna emellan. Mikaelgården förespråkar god samverkan mellan vårdnadshavare, socialtjänst och oss som utförare. Vårt arbete kring samverkan utgår alltid utifrån att få en helhetsbild av ungdomarnas behov av omsorg och stöd, positiv uppmärksamhet och bekräftelse, tydliga förväntningar och konsekventa gränser, uppsikt och tillsyn, struktur och förutsägbarhet samt att få ta ansvar och utveckla självständighet. Precis enligt de riktlinjer från socialstyrelsen. Även här på Mikaelgården träffas boende och skola för att kunna få en helhetsbild kring ungdomarnas progression kring socialt mående, trygghet och kunskapsutveckling. Vi har barnläkare, barnpsykiatriker, skolpsykologer socionomer, specialpedagoger, läkepedagoger och medarbetare som tillsammans skapar en helhetsbild kring barnens tid på Mikaelgården. Vår läkare kan även ha kontakt med BUP eller ha en nära dialog med barnets behandlande läkare. Våra uppföljningsmöten med vårdnadshavare, socialförvaltning och utbildningsförvaltning är av stor vikt för att vi ska kunna möta upp det kvalitetskrav som lagrummen kräver.  Allt för att vi ska kunna skapa ett gott nätverk kring ungdomen.

Varför Mikaelgårdens skola?

Livet i skolan och boendena präglas av en varm och trivsam atmosfär med en tydlig dagsrytm. Där erbjuds rikliga möjligheter till social träning, men även övning i allt som rör det dagliga livets praktiska sidor. Vår grundläggande tanke är att stärka barnens/ungdomarnas inneboende förmågor och vi är övertygade om att det inom varje individ slumrar stora utvecklingsmöjligheter.  

Stor hänsyn tas till att varje elevs individuella behov tillgodoses. Alla barn har sin egen kontaktperson i boendet som verkar för ett nära samarbete med skolan.