3

Om Mikaelgården


Mikaelgården ligger vackert belägen några kilometer utanför Järna samhälle, i Södertälje Kommun. Här har en verksamhet vuxit fram under flera decennier med en stor trädgårdspark och närhet till natur och vatten. Här finns hästar, höns och får som betar i hagar intill trädgårdslandet där det odlas ekologiska/biodynamiska grönsaker. Mikaelgården är en idyll i det sörmländska landskapet.

En unik miljö

På Mikaelgården har vi skapat en terapeutisk miljö för barn som behöver mer än tillfälliga punktinsatser. Eleverna, som är i grundskoleåldern, kommer från hela landet och uppvisar ett brett spektrum av olika psykiska och sociala funktionsnedsättningar. Vanligt förekommande diagnoser är ADD, ADHD, Aspergers-, Trots- och Tourettes syndrom.
Undervisningslokaler, samlingssal, matsal och bostäder ligger alla på samma område och bildar ett levande sammanhang, vilket skapar en särskild känsla av trygghet och samhörighet.


Läkepedagogik – En pedagogik med helhetssyn

Idag finns det runt 50 socialterapeutiska och läkepedagogiska verksamheter i Sverige. Gemensamt för dem är helhetssynen. Omgivningen, den sociala miljön och de pedagogiska insatserna samverkar för att ge barnet bästa möjliga chans till utveckling, en helhet skapas.
Läkepedagogiken har utvecklats på grundval av den forskning som initierades av Rudolf Steiner (1861 – 1925).


Våra tillstånd

På Mikaelgården finns sex boenden. Två av dessa har LSS – de övriga HVB-tillstånd.
Skolan har tillstånd att bedriva fristående grundskola för barn i behov av anpassad skolgång, samt fristående grundsärskola.