Mikaelgårdens HVB-hem

-Tryggt, hemmalikt och ombonat. För placering enligt SoL samt LVU.

Vad är HVB

Mikaelgården har fyra HVB-enheter med tillhörande annex. Varje enskilt boende har en Enhetsansvarig tillsammans med ett team medarbetare. Alla barn och ungdomar har sin egen kontaktperson i boendet.
Livet i boendena präglas av en varm och trivsam atmosfär med en tydlig dagsrytm. Där erbjuds rikliga möjligheter till social träning, men även övning i allt som rör det dagliga livets praktiska sidor.

Tryggt boende

Vår grundläggande tanke är att stärka barn och ungdomars inneboende förmågor och vi är övertygade om att det inom varje individ slumrar stora utvecklingsmöjligheter samt förmågor.
Stor vikt läggs vid att aktivt arbeta med att utveckla elevernas självbestämmandeförmåga och delaktighet. Varje vecka hålls ett forum i respektive boende där eleverna kan ta upp frågor, önskemål, klagomål eller om det är något man vill ändra på.

Berättelser från Mikaelgården

Till dig som placerar inom LSS och HVB 

Mikaelgårdens boende och skola erbjuder en trygg placering för barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser samt psykisk och social problematik som till exempel skolproblematik. Ett skolhem med lång erfarenhet av att bidra med goda möjligheter till positiv social utveckling, kamrater och slutbetyg i grundskolan genom lågaffektivt bemötande samt tydliga strukturer.

Här kan du enkelt navigera på hemsidan

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna

Vad erbjuder ni?

Hem, vård och boende.

Får jag kompisar?

Vi kan inte lova det, men vi kan berätta att de allra flesta barn och ungdomar som kommer till oss får kompisar, om du vill få kompisar.

Hur blir det med föräldrar?

Om du har föräldrar så lägger vi upp ett umgänge med dem, som fungerar för dig. Det går bra att ringa föräldrar varje dag, få besök av föräldrar och åka hem till föräldrar när det är möjligt.

© 2022 Mikaelgården | Hemsida skapad av inosida webbyrå