Till dig som placerar inom LSS och HVB 

Mikaelgårdens boende och skola erbjuder en trygg placering för barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser samt psykisk och social problematik som till exempel skolproblematik. Ett skolhem med lång erfarenhet av att bidra med goda möjligheter till positiv social utveckling, kamrater och slutbetyg i grundskolan genom lågaffektivt bemötande samt tydliga strukturer.

Lyssna på texten

Mikaelgårdens boende och skola erbjuder en trygg placering för barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser samt psykisk och social problematik som till exempel skolproblematik. Ett skolhem med lång erfarenhet av att bidra med goda möjligheter till positiv social utveckling, kamrater och slutbetyg i grundskolan genom lågaffektivt bemötande samt tydliga strukturer. 

På skolhemmet Mikaelgården har vi lång erfarenhet av att ta emot och hjälpa barn och ungdomar mellan 7-21 år med olika neuropsykiatriska diagnoser och psykisk problematik, till exempel autism eller autismliknande tillstånd som Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och ADHD eller annan funktionsvariation. Dessa diagnoser inom autismspektrum, i vissa fall dubbeldiagnoser, vilka resulterar i såväl psykiatrisk och psykosocial problematik med sociala problem som exempelvis ätstörningar och skolproblematik som till exempel så kallat hemmasittande. 

Genom att med vår läkepedagogik i boende inom LSS och HVB samt vår waldorf-inspirerade skola erbjuda en unik och trygg miljö, skapas möjligheter för god hälsa och mående samt en känslo-beteendemässig positiv utveckling. Till exempel deras förmåga att kunna reflektera över sig själv och få ökad rums-och tidsuppfattning, skaffa sig intressen och kamrater, att med stöd av engagerade medarbetare träna sin allmänna dagliga livsföring (ADL) vad gäller hygien och förhållningssätt till matvanor samt ha en fungerande givande skolgång som ger möjlighet till slutbetyg för grundskolan. Lågaffektivt bemötande, tydlig struktur och rutiner i kombination med mycket kreativitet bidrar till detta. Precis som den noga uttänkta vackra miljön där natur, djur och egna biodynamiska odlingar skapar en harmonisk plats som stärker eleven. I samarbete med vårdnadshavare och placerande socialförvaltning sätts en genomförandeplan upp i början av placeringen vilken följs upp kontinuerligt.  

Varför Mikaelgården

Livet i skolan och boendena präglas av en varm och trivsam atmosfär med en tydlig dagsrytm. Där erbjuds rikliga möjligheter till social träning, men även övning i allt som rör det dagliga livets praktiska sidor. Vår grundläggande tanke är att stärka barnens/ungdomarnas inneboende förmågor och vi är övertygade om att det inom varje individ slumrar stora utvecklingsmöjligheter.  

På Mikaelgården finns sex boenden i nära anslutning till skolan. I varje boende bor 4-5 barn/ungdomar. Två av våra boenden har tillstånd enligt LSS och fyra har tillstånd för HVB.

Varje enskilt boende har en husansvarig som tillsammans med ett team av 6-7 medarbetare ansvarar för "sitt" boende.

Stor hänsyn tas till att varje elevs individuella behov tillgodoses. Alla barn har sin egen kontaktperson i boendet.