Till dig som placerar inom LSS och HVB 

Mikaelgårdens boende och skola erbjuder en trygg placering för barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser samt psykisk och social problematik som till exempel skolproblematik. Ett skolhem med lång erfarenhet av att bidra med goda möjligheter till positiv social utveckling, kamrater och slutbetyg i grundskolan genom lågaffektivt bemötande samt tydliga strukturer.

Lyssna på texten

Mikaelgårdens boenden inom HVB och LSS 9:8 samt resursgrundskola och anpassad grundskola erbjuder en trygg placering och skolgång för barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser samt psykisk och social problematik. Våra HVB- och LSS-boenden och skola har lång erfarenhet av att bidra med goda möjligheter till positiv social utveckling, kamrater och slutbetyg i grundskolan genom lågaffektivt bemötande samt tydliga strukturer.  Skolan, och boendena ligger inom samma område i en trygg miljö på landet.

På Mikaelgården har vi lång erfarenhet av att ta emot och hjälpa barn och ungdomar mellan 7-21 år med olika neuropsykiatriska diagnoser och psykiatrisk problematik, till exempel autism eller autismliknande tillstånd som Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och ADHD eller annan funktionsvariation.

På Mikaelgården finns sju boenden i nära anslutning till skolan. I varje boende bor som mest 4-5 barn/ungdomar. Tre av våra boenden har tillstånd enligt LSS 9:8 och fyra har tillstånd för HVB (SoL).


Våra medarbetare är bland annat utbildade socionomer, beteendevetare, behandlingspedagoger, socialpedagoger, undersköterskor och sjuksköterskor. Alla medarbetare får kontinuerlig och riktad handledning av specialistpsykolog och organisationskonsult samt fortbildning inom social dokumentation, lågaffektivt bemötande, studio 3, hot och våld, samt gällande lagstiftningar.

Utifrån att arbeta med läkepedagogik i våra boenden inom LSS och HVB samt vår waldorf-inspirerade skola erbjuder vi en unik och trygg miljö och skapar möjligheter för god hälsa och mående samt en känslo-beteendemässig positiv utveckling utifrån ett helhetsperspektiv där barnets behov och förutsättningar alltid står i centrum.

Vi stödjer barnen i deras förmåga att kunna reflektera över sig själva och få ökad rums-och tidsuppfattning, skaffa sig intressen och kamrater. Vi har engagerade medarbetare som stödjer barnen allt utifrån att träna sin allmänna dagliga livsföring (ADL) vad gäller hygien och förhållningssätt till matvanor till att ha en fungerande givande skolgång som ger möjlighet till slutbetyg i grundskolan.

Varför Mikaelgårdens skola?

Livet i skolan och boendena präglas av en varm och trivsam atmosfär med en tydlig dagsrytm. Där erbjuds rikliga möjligheter till social träning, men även övning i allt som rör det dagliga livets praktiska sidor. Vår grundläggande tanke är att stärka barnens/ungdomarnas inneboende förmågor och vi är övertygade om att det inom varje individ slumrar stora utvecklingsmöjligheter.  

Stor hänsyn tas till att varje elevs individuella behov tillgodoses. Alla barn har sin egen kontaktperson i boendet som verkar för ett nära samarbete med skolan.