Föreningen Mikaelgården

Mikaelgården startade 1935 som ett läkepedagogiskt hem där vuxna bodde tillsammans med barn som behövde en trygg plats och särskilt stöd men också anpassad skolgång. Idén med läkepedagogiken bygger på att det unika i varje individ ska få möjlighet att utvecklas i sin egen takt till sin fulla potential.Med en helhetssyn på människan , där behov av sammanhang, trygghet, närhet, skapande och en känsla av meningsfullhet i tillvaron tas på allvar, möter vi våra barn och ungdomar.

Verksamhetsbeskrivning

Mikaelgården är det äldsta läkepedagogiska hemmet i Järna och här uppstod även den första biodynamiska trädgården i Sverige. Under årens lopp har verksamheten vuxit och förändrats alltifrån de olika behov som uppstått genom de barn och ungdomar som kommit till oss. Gemensamt för dem har varit att de haft särskilda behov som inte kunnat tillgodoses tidigare. Alla har haft behov av en trygg vardag med tydliga ramar, kontinuitet, skapande och att bemötas med värme, respekt och tilltro till den egna förmågan att utvecklas. Kontakten med djur och natur har alltid varit viktig på Mikaelgården. För många barn har mötet med djuren varit början på ett nytt intresse och en möjlighet att öppna sig för omgivningen. De biodynamiska odlingarna ger oss möjlighet att äta efter säsong och att få vara delaktiga i det som sker i trädgården. Att följa årstidernas växlingar genom den blomster- och växtprakt som omger oss men också att kunna följa dem genom högtidsfiranden och skådespel, ger starka upplevelser av sammanhang och meningsfullhet. Att det än idag bor enskilda medarbetare och familjer på Mikaelgården - även om merparten inte gör det längre - bidrar till att skapa trygghet och hemkänsla på platsen. Verksamheten genomsyras av livsfilosofin att varje människa är unik och har sitt speciella öde. Det holistiska synsättet ger vardagen en stark känsla av mening och respekt för individen. Att möta eleverna där de är, med empati, humor, flexibilitet och kunskap, är vår strävan.

Verksamhetsberättelse

Här kan du ta del av årets arbete på Mikaelgården.

Berättelser från Mikaelgården

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna

Kan jag prata med någon innan jag ansöker?

Ja, då ringer du till Susanne Åberg som hjälper dig. Hennes nummer finns under "medarbetare" samt "ansökan & kontakt". Till Susanne kan du ställa alla frågor du vill och även boka in ett besök hos oss tillsammans med handläggare och vårdnadshavare.

Får jag eget rum?

Självklart. Du som bor hos oss inom LSS eller HVB har alltid ett eget rum. Rummet är gestaltat när du kommer utefter det vi vet om dig, sen gör vi iordning det och du kan ta med dig dina saker eller så skaffar vi det tillsammans. Ditt rum kan du låsa och vara i fred i, bjuda in människor till, inreda och göra till ditt.

Tänk om jag inte passar in?

Hos oss finns inga ramar eller bestämmelser för hur man är eller vad man ska göra för att passa in. Vi anpassar oss efter dig istället och tillsammans hittar vi sammanhang, styrkor och delaktighet, efter dina behov.

© 2022 Mikaelgården | Hemsida skapad av inosida webbyrå