Bakgrund


im_mikaelgarden_1935_02År 1924 höll den österrikiske forskaren Rudolf Steiner (1861-1925) en läkepedagogisk kurs för några unga pedagoger som stod i begrepp att börja ett arbete med barn med särskilda behov. Det terapeutiska arbetet med barnen visade sig snart ge goda resultat. Detta blev början till en läkepedagogisk rörelse som i dag omfattar hundratals verksamheter i olika länder och världsdelar. Till Sverige kom läkepedagogiken 1935 då Mikaelgården grundades.

Rudolf Steiner såg det som nödvändigt att komplettera den naturvetenskapliga forskningen med en forskning som tog hänsyn till själsliga och andliga kvaliteter i tillvaron. I början av 1900-talet utvecklade Rudolf Steiner en sådan forskning. Denna forskningsmetod och dess resultat har kommit att betecknas som ”antroposofi”. Antroposofin har fått praktiska konsekvenser på många olika livsområden: pedagogik, medicin, arkitektur, konst, jordbruk och behandling av barn och vuxna med olika funktionshinder.