Barnens trädgård och eget stall

Mikaelgården är en plats där naturen, djuren och människorna (barn, ungdomar och vuxna) tar emot dig i den takt som passar just dig. Barnens trädgård som är fylld av magiskt samarbete och små platser, skrymslen bland blommorna, tillsammans med insekterna. Vi har även ett stall, där flera barn och ungdomar umgås med djuren och/eller rider kontinuerligt

Lyssna på texten

Mikaelgården är en plats där naturen, djuren och människorna (barn, ungdomar och vuxna) tar emot dig i den takt som passar just dig. Ganska ofta vill barn och ungdomar som kommer hit ta lite tid på sig, andra behöver snabbare kontakt och närhet. Alla är vi olika – och allas unika personlighet värd respekt och självklart respekteras din integritet. Vi har en trädgård skapad tillsammans med barn och ungdomar samt av läraren Regine; Barnens trädgård som är fylld av magiskt samarbete och små platser, skrymslen bland blommorna, tillsammans med insekterna. Vi har även ett stall, där flera barn och ungdomar umgås med djuren och/eller rider kontinuerligt

Varför Mikaelgården

Livet i skolan och boendena präglas av en varm och trivsam atmosfär med en tydlig dagsrytm. Där erbjuds rikliga möjligheter till social träning, men även övning i allt som rör det dagliga livets praktiska sidor. Vår grundläggande tanke är att stärka barnens/ungdomarnas inneboende förmågor och vi är övertygade om att det inom varje individ slumrar stora utvecklingsmöjligheter.  

På Mikaelgården finns sex boenden i nära anslutning till skolan. I varje boende bor 4-5 barn/ungdomar. Två av våra boenden har tillstånd enligt LSS och fyra har tillstånd för HVB.

Varje enskilt boende har en husansvarig som tillsammans med ett team av 6-7 medarbetare ansvarar för "sitt" boende.

Stor hänsyn tas till att varje elevs individuella behov tillgodoses. Alla barn har sin egen kontaktperson i boendet.