Skolan där du kan lyckas

Varje morgon rings det in till en kort samling i en stor vacker sal där vi står tillsammans några minuter med en sång, lite information om skoldagen och vädret, någon kanske fyller år eller har namnsdag. Klockan 9 är det dags för huvudlektionen med olika ämneslektioner där vissa elever jobbar i en klass medan andra sitter själva med en lärare. Det finns även klassrum ute i naturen.

En lärare framför tavlan
Lyssna på texten

Skolan:

Vi följer skolplanen så att du har möjlighet att få betyg och kan gå vidare till något gymnasium. 

Efter en timme är det mellis som du äter i huset där du bor, eller i skolan. Sedan är det lektioner i slöjd, matematik, musik, svenska, gymnastik med mera, fram till lunchen som du antingen äter i matsalen eller i ditt hus. Matsedel för veckans luncher sätts upp på måndag. Lunchrasten tar slut klockan 1 och lektionerna fortsätter fram till lite före klockan 3, då det är samling i en annan vacker sal med ett litet musikstycke. Ett skönt sätt att avsluta skoldagen och sedan slappa eller göra något du gillar. Lite olika beroende på årstid förstås. Till exempel att spela pingis, basket eller instrument, rida, hänga med hästarna, åsnan, hönsen och getterna, gå en promenad eller åka iväg och styrketräna, simma, gå på museum och kanske fika.  

Varför Mikaelgården

Livet i skolan och boendena präglas av en varm och trivsam atmosfär med en tydlig dagsrytm. Där erbjuds rikliga möjligheter till social träning, men även övning i allt som rör det dagliga livets praktiska sidor. Vår grundläggande tanke är att stärka barnens/ungdomarnas inneboende förmågor och vi är övertygade om att det inom varje individ slumrar stora utvecklingsmöjligheter.  

På Mikaelgården finns sex boenden i nära anslutning till skolan. I varje boende bor 4-5 barn/ungdomar. Två av våra boenden har tillstånd enligt LSS och fyra har tillstånd för HVB.

Varje enskilt boende har en husansvarig som tillsammans med ett team av 6-7 medarbetare ansvarar för "sitt" boende.

Stor hänsyn tas till att varje elevs individuella behov tillgodoses. Alla barn har sin egen kontaktperson i boendet.