6

Våra boenden


– tryggt, hemmalikt och ombonat

Livet i boendena präglas av en varm och trivsam atmosfär med en tydlig dagsrytm. Där erbjuds rikliga möjligheter till social träning, men även övning i allt som rör det dagliga livets praktiska sidor. Vår grundläggande tanke är att stärka barnens/ungdomarnas inneboende förmågor och vi är övertygade om att det inom varje individ slumrar stora utvecklingsmöjligheter.

På Mikaelgården finns sex boenden i nära anslutning till skolan. I varje boende bor 4-5 barn/ungdomar. Två av våra boenden har tillstånd enligt LSS och fyra har tillstånd för HVB.

Varje enskilt boende har en husansvarig som tillsammans med ett team av 6-7 medarbetare ansvarar för "sitt" boende.

Stor hänsyn tas till att varje elevs individuella behov tillgodoses. Alla barn har sin egen kontaktperson i boendet.

En aktiv fritid

I elevhemmen utformas barnens fritidsaktiviteter. På vardagar kan det handla om ridning, innebandy, filmvisning eller besök på badhus. Utflykter gör vi ibland på helger och lov. Läs mer här

Delaktighet

Stor vikt läggs vid att aktivt arbeta med att utveckla elevernas självbestämmandeförmåga och delaktighet. Varje vecka hålls ett forum i respektive boendet där eleverna kan ta upp frågor, önskemål eller om det är något man vill ändra på.

Våra tillstånd